technika emocjonalnej wolności

Wstęp do Techniki Emocjonalnej Wolności (EFT, tapping)

Chcesz poznać metodę EFT czyli Technikę Emocjonalnej Wolności, aby osiągnąć emocjonalną wolność, zdrowie i szczęście? Obejrzyj to i inne nagrania z I Ogólnopolskiej Konferencji EFT Online 2017. Gość: Ewa Chabros Rozmawia: Iwona Kotłowska Wstęp do Techniki Emocjonalnej Wolności (EFT, tapping). Podstawowe informacje. Jak stosować metodę. Punkty. Jeśli chcesz otrzymać informacje